Bạn đang tại:--Bảo lưu điểm
Bảo lưu điểm 2019-11-08T19:35:32+00:00

Home Diễn đàn Chế độ / Chính sách Bảo lưu điểm

 • Người viết
  Bài viết
 • Thắng
  Post count: 0

  Em muốn bảo lưu năm nay. Thì em cần phải có những hồ sơ gì ạ ? Và phải thực hiện hết nghĩa vụ gì để được bảo lưu ạ ?

 • Nguyễn Minh Đức
  Quản lý
  Post count: 120

  P.CTSV trả lời:
  Chào em! Em muốn bảo lưu học tập cần phải làm đơn (mẫu có trên website phòng Đào tạo) và nộp cho Khoa/ Viện quản lý để được xem xét.

Phản Hồi về: Bảo lưu điểm
Thông tin về bạn: