Bạn đang tại:---(GẤP) Danh sách sinh viên nộp tiền qua ngân hàng nhưng không cung cấp thông tin

(GẤP) Danh sách sinh viên nộp tiền qua ngân hàng nhưng không cung cấp thông tin

Phòng Kế hoạch – Tài vụ, Bộ phận Y tế phòng Tổ chức – Hành chính Nhà trường thông báo đến các sinh viên đã thực hiện chuyển khoản lệ phí đóng bảo hiểm y tế sinh viên qua ngân hàng một số nội dung như sau:

1. Hiện nay có 06 trường hợp sinh viên chuyển tiền lệ phí có số tiền chuyển về tài khoản Nhà trường tương ứng với mức thu bảo hiểm y tế bắt buộc theo thông báo của Nhà trường nhưng không kê khai thông tin: Mã số sinh viên, họ tên (theo danh sách phía dưới).

Do vậy những trường hợp nêu trên Nhà trường không xác định được thông tin người gửi và nhập vào danh sách theo dõi thu tiền sinh viên của Nhà trường.

2. Những sinh viên có giao dịch nêu trên căn cứ vào Số giao dịch có trên biên lai hoặc phiếu thu nhanh chóng thông tin lại cho phòng Kế hoạch – Tài vụ, bộ phận Y tế của Nhà trường để tiến hành xác nhận thông tin và hoàn tất thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định.

3. Nếu trong thời gian 04 ngày thông báo (từ ngày 12/01/2018), sinh viên không phản hồi thì Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm về việc không có thẻ bảo hiểm y tế cho sinh viên theo quy định.

4. Thông tin phản hồi, sinh viên liên hệ với bộ phận Y tế của Trường (phòng C.003A, lầu triệt khu C, cơ sở chính) theo số điện thoại: 0987 764 898

Bộ phận Y tế trân trọng thông báo./.

2018-02-05T11:08:59+00:00 12/01/18|Thông báo|

Leave A Comment