Theo thông báo trực tiếp từ bộ phận Y tế Nhà trường trong ngày làm thủ tục nhập học từ ngày 07/10 đến hết 11/10/2020, sinh viên cần cung cấp Mã số Thẻ Bảo hiểm y tế và khai báo một số thông tin nhằm phục vụ cho công tác lập hồ sơ, gửi cho Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh để cấp Bảo hiểm y tế mới theo quy định.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại nhiều sinh viên không thực hiện cung cấp mã số theo yêu cầu dẫn đến ảnh hưởng tiến độ công việc chung của Nhà trường. 

Phòng Công tác sinh viên phối hợp với bộ phận Y tế Nhà trường thông báo đến toàn thể tân sinh viên khóa 2020 đã nhập học nhưng chưa thực hiện cung cấp mã số thẻ bảo hiểm cũ cho bộ phận Y tế Trường cần nhanh chóng thực hiện việc khai báo, cung cấp thông tin. 

Sinh viên khai báo trực tuyến theo đường dẫn tại http://bit.ly/KhaiBaoBHYT

Thời gian khai báo đến hết 17g00 ngày 24/10/2020. 

Sau thời gian này sinh viên không khai báo sẽ không có thẻ Bảo hiểm y tế. 

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ bộ phận Y tế Nhà trường. Số điện thoại: 02835120310 (cô Hường).

Phòng Công tác sinh viên trân trọng thông báo.