Bạn đang tại:-, Rèn luyện, Thông báo, Văn bản - Biểu mẫu-Danh sách điểm danh người học tham gia hoạt động do phòng Công tác sinh viên phụ trách học kỳ 1 năm học 2019-2020

Danh sách điểm danh người học tham gia hoạt động do phòng Công tác sinh viên phụ trách học kỳ 1 năm học 2019-2020

Phòng Công tác sinh viên công bố danh sách điểm danh người học tham gia các hoạt động do Nhà trường tổ chức và giao cho phòng Công tác sinh viên kiểm soát (ngoại trừ Sinh hoạt công dân – sinh viên đầu khoá năm học 2019-2020). 

Danh sách này được sử dụng làm minh chứng cho các hoạt động của người học theo quy chế đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2019-2020. 

Danh sách người học tải và xem tại đây.

Sinh viên nếu có thắc mắc, phản hồi về danh sách, vui lòng gửi ý kiến về Nhà trường qua địa chỉ thư điện tử (email) sinhviendonghanh@ut.edu.vn

Trân trọng thông báo!

Phòng Công tác sinh viên.

 

 

 

 

 

 

 

Leave A Comment