Bạn đang tại:--Đăng ký tham gia ngày hội “Phỏng vấn – Tuyển dụng” Lần 17, năm 2018

Đăng ký tham gia ngày hội “Phỏng vấn – Tuyển dụng” Lần 17, năm 2018

Một số đường dẫn trong thông báo:

– Website: www.hotrosinhvien.vn

– Email: phongvantuyendung@hotrosinhvien.vn  

– Đường dẫn đăng ký tham gia ngày hội: https://goo.gl/forms/UYwH78d5vSij9ESu1

 

Một số thông báo trước của các đơn vị tuyển dụng sinh viên tải và xem tại đây.

2018-05-21T11:02:37+00:00 21/05/18|Công tác sinh viên|

Leave A Comment