Bạn đang tại:--Đăng ký tham gia Chiến dịch “Mùa hè xanh lần thứ 25 năm 2018” – Đợt 2

Đăng ký tham gia Chiến dịch “Mùa hè xanh lần thứ 25 năm 2018” – Đợt 2

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TP. HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC

GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH

____________

 Số: 24  /TB-BTK

 

 

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký tham gia Chiến dịch “Mùa hè xanh lần thứ 25 năm 2018” – Đợt 2

Căn cứ kế hoạch số 13/KH-BTK ngày 29 tháng 05 năm 2018 của Ban Thư ký Hội sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh về việc tổ chức chiến dịch tình nguyện “ Mùa hè xanh năm 2018”, 

Nay Ban Thư ký Hội sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh thông báo rộng rãi đến sinh viên toàn trường được biết thông tin và đăng ký tham gia Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 25 năm 2018 đợt 2, cụ thể như sau:

1. Địa bàn tham gia chiến dịch

– Địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: Chiến dịch sẽ diễn ra tại Quận 2 (Phường Bình An, Phường Thảo Điền, Phường Bình Trưng Đông, Phường Bình Trưng Tây); Quận Bình Thạnh (Phường 25, Phường 26, Phường 24, Phường 13); Quận 12 (Phường Tân Chánh Hiệp, Phường An Phú Đông, Phường Thạnh Lộc, Phường Thạnh Xuân); Huyện Nhà Bè (Xã Phước Kiển); các Khu công nghiệp, Khu chế xuất.

– Địa bàn tỉnh: Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang.

2. Thời gian diễn ra chiến dịch

Dự kiến thời gian thực hiện chiến dịch: từ ngày 14/7/2018 đến 12/8/2018.

Lễ ra quân cấp trường sẽ diễn ra vào lúc: 07h00 ngày 14/07/2018 tại Hội trường A – Đại học Giao thông vận tải TP.HCM ( Số 2, D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh)

Lễ ra quân cấp thành : ngày 15/07/2018

Dự kiến 600 sinh viên hệ chính quy tập trung Trường Đại học Giao thông vận tải Tp Hồ Chí Minh.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận: Tham gia tối thiểu 15 buổi Tình nguyện.

Mỗi Chiến sĩ khi đăng ký tham gia đóng góp:50.000VNĐ (Mục đích: Hỗ trợ kinh phí mua Áo và Mũ chiến sĩ và góp quỹ xây dựng công trình thanh niên).

3. Hình thức đăng ký theo 2 bước bắt buộc như sau:

Bước 1: Đăng ký online qua https://goo.gl/forms/FDpp14d6Lso35fmt1

Thời gian đăng kí bổ sung: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/06/2018

Bước 2: Nộp file đăng ký có dán ảnh 3×4 tại Văn Phòng Đoàn – Hội ( Tại cơ sở 1 hoặc cơ sở 3)

File tải https://drive.google.com/file/d/1uYwdt-9Br–mgCrNIBXkRUXLqNXjZBR0/view?usp=sharing

Thời gian nộp giấy: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/06/2018

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

– Đ/c Nguyễn Hồng Thắng – Chỉ huy Trưởng chiến dịch – SĐT: 0963218983

– Đ/c Nguyễn Nhựt Huy – Chỉ huy phó thường trực chiến dịch – SĐT: 01646231576

Nơi nhận:

– BTK Hội sinh viên Trường;

– Các cơ sở Hội;

– Sinh viên toàn trường;

– BQT website;

– Ban chỉ huy chiến dịch;

– Lưu VPH

TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Tuấn Vũ

2018-07-03T15:23:23+00:00 19/06/18|Công tác sinh viên|

Leave A Comment