Bạn đang tại:---Đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu cho thẻ Bảo hiểm y tế năm 2021

Đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu cho thẻ Bảo hiểm y tế năm 2021

Người học online tại địa chỉ sau                  http://bit.ly/dkbenhvien

Danh sách các cơ sở nhận đăng ký khám chữa bệnh tải và xem tại đây.

2020-12-24T09:47:13+00:00 07/12/20|Thông báo, Văn bản - Biểu mẫu|

Leave A Comment