Bạn đang tại:---Đăng ký gia hạn hợp đồng nội trú cho sinh viên tại cơ sở 2 trong học kỳ II năm học 2019-2020

Đăng ký gia hạn hợp đồng nội trú cho sinh viên tại cơ sở 2 trong học kỳ II năm học 2019-2020

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP. HỒ CHÍ MINH

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v đăng ký gia hạn hợp đồng nội trú cho sinh viên tại cơ sở 2

trong học kỳ II năm học 2019-2020

——————–

Căn cứ hợp đồng nội trú đã ký giữa nhà trường và sinh viên nội trú từ tháng 9/2019, thời hạn ở nội trú trong học kỳ I năm học 2019-2020 sẽ kết thúc vào tháng 01/2020.

Nếu sinh viên có nhu cầu tiếp tục ở tại Khu nội trú, vui lòng đăng ký theo đường dẫn sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEApKZmeKuYU06J2PoWYDGi1aDfMIjzy7mhMomhvBeRMsL4Q/viewform

Thời hạn đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/01/2020.

Những sinh viên không có nhu cầu tiếp tục hoặc không được xét duyệt ở lại Khu nội trú do vi phạm kỷ luật sẽ rời Khu nội trú chậm nhất đến 16h ngày 9/2/2020 sau khi đã hoàn thành xong các thủ tục đối với nhà trường. Danh sách sinh viên không được xét duyệt tiếp tục gia hạn hợp đồng sẽ được đăng công khai tại bảng tin của Khu nội trú sau ngày 31/01/2020.

Mọi thắc mắc xin liên hệ bộ phận quản sinh Khu nội trú tại phòng P.002 (điện thoại: 028 37404267).

Sau thời gian trên, nếu còn chỗ trống tại Khu nội trú, Phòng Công tác sinh viên sẽ tiếp tục nhận các em sinh viên có nhu cầu vào ở tại Khu nội trú.

Trân trọng./.

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

(Đã ký)

Lê Quang Thành

 

 

2020-06-09T15:08:36+00:00 13/01/20|Thông báo, Văn bản - Biểu mẫu|

Leave A Comment