Bạn đang tại:---Công bố kết quả đánh giá thu hoạch SV khóa 2015 tham gia sinh hoạt công dân_sinh viên đầu khóa 2015

Công bố kết quả đánh giá thu hoạch SV khóa 2015 tham gia sinh hoạt công dân_sinh viên đầu khóa 2015

 

—-> Phụ lục 1: Sinh viên tải và xem Kết quả điểm danh chính thức sinh hoạt đầu khóa năm học 2015-2016.

—-> Phụ lục 2: Sinh viên tải và xem Kết quả đánh giá bài thu hoạch sinh hoạt đầu khóa năm học 2015-2016.

 

Leave A Comment