Bạn đang tại:-, Rèn luyện, Thông báo, Văn bản - Biểu mẫu-Công bố dự thảo kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2019-2020

Công bố dự thảo kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2019-2020

Người học tải và xem kết quả dự thảo tại đây.

 

2 Comments

  1. Yên Phạm Thành Long 19/06/2020 at 23:14 - Reply

    Dạ em xin chào thầy/cô.
    Em xin thắc mắc về việc nộp trễ phiếu đánh giá điểm rèn luyện ạ.

    • Nguyễn Minh Đức 20/06/2020 at 18:13 - Reply

      Bạn vui lòng đọc kỹ và thực hiện theo hướng dẫn đã ghi trong thông báo.

Leave A Comment Hủy