Công bố chính thức kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên hệ chính quy Học kỳ 2 năm học 2019-2020

Công bố chính thức kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên hệ chính quy Học kỳ 2 năm học 2019-2020

Căn cứ Quyết định 1639/QĐ-ĐHGTVT ngày 23/11/2020 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc công nhận kết quả rèn luyện sinh viên, Phòng Công tác sinh viên thông tin đến người học và các đơn vị quản lý kết quả chính thức như sau:

Người học tải và xem kết quả tại đây. 

Căn cứ kết quả này, các đơn vị quản lý sẽ triển khai việc xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 theo quy định.

Phòng Công tác sinh viên.

Leave A Comment

Go to Top