Đề nghị cấp lại mật khẩu hệ thống thông tin nội bộ sinh viên

 

 

Sinh viên đề nghị cấp lại mật khẩu hệ thống thông tin nội bộ chọn vào hình ảnh phía dưới và làm theo các bước trong biểu mẫu trực tuyến. 

 

Mật khẩu mới sẽ được gửi qua hộp thư điện tử cá nhân (email) đã khai báo trong hệ thống thông tin nội bộ. 

 

Các thắc mắc khác vui lòng liên hệ qua số điện thoại Tổ Tuyên Huấn - Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên: 08.3512.1989

 

 

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên Trường ĐH Giao thông Vận tải Tp.HCM.Fanpage Facebook

Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến