Tiếp nhận ý kiến người học

 

Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác đào tạo; đẩy mạnh công tác tiếp nhận, trao đổi ý kiến với người học tại Trường ĐH GTVT TP.HCM,

 

Nhà trường mở hộp thư điện tử nhằm tiếp nhận các ý kiến đóng góp của người học trong quá trình học tập tại Nhà trường bằng 2 cách:

 

1. Gửi thư qua địa chỉ sau:     sinhviendonghanh@ut.edu.vn

 

2. Gửi nhanh ý kiến góp ý bằng cách chọn vào hình ảnh hộp thư dưới đây:

 

 

Tất cả các ý kiến thắc mắc/ góp ý của người học đã được Hiệu trưởng Nhà trường giao nhiệm vụ cho Tổ Tuyên huấn - Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên bảo mật thông tin cá nhân.

 

Các nội dung thắc mắc/ góp ý sẽ được gửi trực tiếp đến Ban Giám hiệu Nhà trường để có chỉ đạo với các đơn vị liên quan thuộc Trường để trả lời và giải quyết.
 Fanpage Facebook

Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến