Nhân sự Phòng Công tác Chính trị & Quản lý SV

 

 

 

       

PHẠM QUANG DŨNG

Trưởng phòng

Phụ trách chung

   
                 
         

NGUYỄN MINH ĐỨC

Phó Trưởng phòng

Phụ trách công tác Tuyên Huấn, Website, 

Kháo sát ý kiến người học, Rèn luyện SV, ...

   
                 
         

NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ

Chuyên viên

Phụ trách Chế độ chính sách

   
                 
         

NGUYỄN THỊ NGÂN

Chuyên viên

Phụ trách Quản lý hồ sơ sinh viên

   
                 
          

CHU QUANG NGHĨA

Chuyên viên

Phụ trách Quản lý sinh viên ngoại trú,

xử lý vi phạm sinh viên, nghĩa vụ quân sự

   
                 
         

NGUYỄN ANH SƠN

Chuyên viên

Phụ trách Thi đua khen thưởng, Học bổng, 

đảm bảo chất lượng

   
                 
         

NGÔ THỊ THANH HÀ

Chuyên viên

Phụ trách Truyền thông

   
                 
                 


Fanpage Facebook

Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến