Bạn đang tại:--Sinh hoạt đầu khóa

Công bố kết quả điểm danh chính thức và dự thảo kết quả đánh giá thu hoạch người học tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Đầu khoá năm học 2019-2020

2020-06-09T15:08:30+00:00 03/01/20|Sinh hoạt công dân - sinh viên, Sinh hoạt đầu khóa, Thông báo, Văn bản - Biểu mẫu|

Công bố kết quả điểm danh và đánh giá thu hoạch chính thức đối với sinh viên tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Đầu khoá năm học 2018-2019

2019-01-04T10:11:11+00:00 04/12/18|Sinh hoạt công dân - sinh viên, Sinh hoạt đầu khóa, Thông báo|

Thông báo Công bố kết quả điểm danh chính thức và dự thảo kết quả đánh giá thu hoạch đối với SV tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Đầu khoá năm học 2018-2019

2018-12-11T10:01:37+00:00 14/11/18|Sinh hoạt công dân - sinh viên, Sinh hoạt đầu khóa, Thông báo|