Bạn đang tại:-Sinh hoạt công dân - sinh viên

Thông báo Công bố kết quả điểm danh chính thức và dự thảo kết quả đánh giá thu hoạch đối với SV tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Đầu khoá năm học 2018-2019

2018-12-11T10:01:37+00:00 14/11/18|Sinh hoạt công dân - sinh viên, Sinh hoạt đầu khóa, Thông báo|

Công bố kết quả điểm danh chính thức và dự thảo kết quả đánh giá thu hoạch sinh viên tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Cuối khoá năm học 2017-2018

2018-04-09T16:39:44+00:00 19/03/18|Sinh hoạt công dân - sinh viên, Sinh hoạt cuối khóa, Thông báo|