Bạn đang tại:-Công tác sinh viên

Thông báo V/v Thay đổi thủ tục hành chính và bố trí nhân sự Phòng Công tác sinh viên trực hỗ trợ người học tại các cơ sở của Trường

2019-07-08T23:26:06+00:00 09/05/19|Công tác sinh viên, Quy chế, quy định về CTSV, Thông báo, Văn bản - Biểu mẫu|

Đoàn trường và Hội Sinh viên trường đạt danh hiệu xuất sắc trong công tác Đoàn và công tác Hội khu vực Đại học-Cao đẳng-TCCN Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2017-2018

2018-09-17T16:49:17+00:00 06/07/18|Công tác sinh viên|