Bạn đang tại:--Chung tay xây dựng văn hóa Sinh viên GTS

Chung tay xây dựng văn hóa Sinh viên GTS

Nguồn: Câu lạc bộ Truyền thông.

2018-10-30T11:11:04+00:00 22/06/18|Công tác sinh viên|

2 Comments

  1. Đào Nguyên Đạt 22/08/2018 at 19:39 - Reply

    Em muốn đăng kí .ở kí túc xá nhưng chậm quá hết kí túc xá.mà em thuộc đối tượng ưu tiên .vậy có được đăng kí không ạ

    • Nguyễn Minh Đức 22/08/2018 at 22:23 - Reply

      Bạn vui lòng liên hệ với Ban quản lý KTX để được xem xét trả lời và hỗ trợ.

Leave A Comment