Phòng Công tác sinh viên phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài vụ Nhà trường thông tin về việc chuyển khoản học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019, học bổng tài trợ (ngoài ngân sách) cho người học trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19 theo Thông báo số 601/TB-ĐHGTVT ngày 16/6/2020 như sau:

1. Ngân hàng phối hợp với Nhà trường trong công tác thực hiện chuyển khoản cho người học là Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank).

2. Hiện nay danh sách tài khoản của người học thực hiện chuyển khoản theo Thông báo số 601/TB-ĐHGTVT ngày 16/6/2020 cơ bản đã được cán bộ ngân hàng xử lý để thực hiện chuyển khoản và một số người học đã nhận được học bổng.

3. Một số khó khăn trong quá trình thực hiện chuyển khoản được cán bộ ngân hàng thông tin lại như sau:

– Người học đã khai báo không đúng yêu cầu, thay vì khai báo số tài khoản thì lại khai báo số thẻ ATM.

– Người học khai báo không đúng tên ngân hàng.

– Người học khai báo thông tin chi nhánh ngân hàng sai.

4. Danh sách người học sẽ được chuyển sang hình thức nhận tiền trực tiếp tại Phòng Kế hoạch – Tài vụ do Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) không thực hiện được việc chuyển khoản dựa trên thông tin tài khoản khai báo cập nhật tại đây (danh sách cập nhật hàng ngày khi có thông tin từ Phòng Kế hoạch – Tài vụ gửi về Phòng Công tác sinh viên).

Thời gian nhận tiền trực tiếp tại Phòng Kế hoạch – Tài vụ (khu A, cơ sở chính) từ ngày 23/7/2020. 

Người học khi đi nhận vui lòng liên hệ trong giờ hành chính và phải mang theo Chứng minh nhân dân, Thẻ sinh viên để đối chiếu.

5. Người học không có tên trong danh sách tại mục 4 hiện nay chưa nhận được học bổng qua tài khoản ngân hàng vui lòng nhanh chóng hỗ trợ phản hồi giúp về Nhà trường để đối chiếu với các dữ liệu bị sai sót mà ngân hàng Vietinbank không thực hiện chuyển khoản được (theo dữ liệu từ ngân hàng là 35 cá nhân).

Người học phản hồi trực tiếp qua số điện thoại của thầy Nguyễn Minh Đức – Phó Trưởng phòng Công tác sinh viên – Điện thoại: 0979725241.

6. Sau khi kiểm tra, đối soát, phòng Kế hoạch – Tài vụ thông báo cho người học chưa nhận tiền học bổng vui lòng liên hệ trực tiếp phòng Kế hoạch – Tài vụ từ ngày 04/8/2020. 

Danh sách cụ thể tải tại đây.

Phòng Công tác sinh viên trân trọng thông báo./.