Bạn đang tại:---Cấp học bổng tài trợ (ngoài ngân sách) cho sinh viên trong giai đoạn dịch Covid-19

Cấp học bổng tài trợ (ngoài ngân sách) cho sinh viên trong giai đoạn dịch Covid-19

Căn cứ Thông báo số 393/TB-ĐHGTVT ngày 17/4/2020 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc hỗ trợ sinh viên học tập trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19;

Căn cứ Thông báo của Phòng Công tác sinh viên ngày 21/4/2020 về việc xét chọn và cấp học bổng ngoài ngân sách cho sinh viên thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19;

Căn cứ kết quả nộp hồ sơ và xét chọn từ Hội đồng xét học bổng,

Nhà trường đã có quyết định cụ thể như sau:

Sinh viên trong danh sách sẽ nhận học bổng tài trợ bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng sau khi sinh viên khai báo đầy đủ thông tin về tài khoản như thông báo tại đây.

 

2020-07-09T16:16:13+00:00 10/06/20|Thông báo, Văn bản - Biểu mẫu|

2 Comments

  1. Cẩm Kha Lê Thị 15/06/2020 at 12:23 - Reply

    Cho em hỏi là em thuộc diện hộ cận nghèo. Nhưng từ lúc nhập học đến giờ em chưa nộp sổ cận nghèo. bây giờ em nên nộp ở đâu ạ

    • Nguyễn Minh Đức 16/06/2020 at 14:47 - Reply

      Em vui lòng đọc thông báo về việc nộp hồ sơ giải quyết chế độ chính sách đã có trên website phòng Công tác sinh viên.

Leave A Comment Hủy