Bạn đang tại:---Cấp Học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019

Cấp Học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019

Phòng Công tác sinh viên, Phòng Kế hoạch – Tài vụ thông báo đến người học đang theo học chương trình đại trà, hệ chính quy các Quyết định về việc cấp Học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019 và lịch nhận học bổng như sau:

1. Danh sách người học được cấp học bổng tải và xem theo các tên đơn vị dưới đây:

Viện Nghiên cứu Môi trường và Giao thông.

Khoa Kỹ thuật xây dựng.

Khoa Kinh tế vận tải.

Viện Hàng hải.

Khoa Điện – Điện tử viễn thông.

Khoa Công trình giao thông.

Khoa Công nghệ thông tin.

Viện Cơ khí.

2. Lịch nhận học bổng được sắp xếp như sau: 

– Ngày 11 và 12/9/2019 (thứ Tư, thứ Năm) các đơn vị: Viện Hàng hải, Viện Cơ khí.

– Ngày 13 và 16/9/2019 (thứ Sáu, thứ Hai) các đơn vị: Viện Nghiên cứu Môi trường và Giao thông, Khoa Điện – Điện tử viễn thông; Khoa Kinh tế vận tải.

– Ngày 17 và 18/9/2019 (thứ Ba, thứ Tư) các đơn vị: Khoa Công trình giao thông, Khoa Kỹ thuật xây dựng, Khoa Công nghệ thông tin.

– Từ ngày 19/9/2019: dành cho các trường hợp chưa nhận theo lịch trên.

3. Cách thức nhận học bổng:

– Người học có thể nhận cá nhân hoặc theo tập thể lớp.

– Đối với hình thức nhận theo tập thể lớp, chỉ có cán bộ lớp mới được đi nhận.

– Người học đi nhận học bổng phải mang theo Thẻ sinh viên, Chứng minh nhân dân để đối chiếu.

– Nhận trực tiếp tại phòng Kế hoạch – Tài vụ, khu A, cơ sở chính trong giờ hành chính.

Phòng Công tác sinh viên.

2019-10-22T14:10:07+00:00 09/09/19|Khen thưởng, Văn bản - Biểu mẫu|

Leave A Comment