Bạn đang tại:-, Thông báo, Văn bản - Biểu mẫu-Cấp Học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019 chương trình liên thông

Cấp Học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019 chương trình liên thông

Phòng Công tác sinh viên, Phòng Kế hoạch – Tài vụ thông báo đến người học đang theo học chương trình liên thông hệ chính quy Quyết định về việc cấp Học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019 và lịch nhận học bổng như sau:

1. Danh sách người học được cấp học bổng tải và xem dưới đây:

 

2. Lịch nhận học bổng được sắp xếp như sau: từ thứ Tư (13/11/2019). 

Người học nhận trực tiếp tại phòng Kế hoạch – Tài vụ (khu A, cơ sở chính) trong giờ hành chính.

Người học đi nhận học bổng phải mang theo Thẻ sinh viên, Chứng minh nhân dân để đối chiếu.

Phòng Công tác sinh viên.

 

Leave A Comment