Bạn đang tại:---Bố trí sinh hoạt với Giáo viên chủ nhiêm, Cố vấn học tập ngày 22 tháng 5 năm 2017

Bố trí sinh hoạt với Giáo viên chủ nhiêm, Cố vấn học tập ngày 22 tháng 5 năm 2017

BỐ TRÍ PHÒNG SINH HOẠT

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VÀ CỐ VẤN HỌC TẬP

Ngày 22 tháng 5 năm 2017 – Thứ Hai

1. Về thời gian sinh hoạt:

– Buổi chiều.

– Ca 1 từ 12g45 đến 14g45.

– Ca 2 từ 15g00 đến 17g00.

2. Về địa điểm sinh hoạt:

– CS1: cơ sở chính, quận Bình Thạnh.

– CS2: Khu nội trú, quận 2.

– CS3: cơ sở 3, quận 12.

Tên lớp Khoa cơ sở học  Ca Phòng
CK14C1 Cơ khí 1 1 B001
CK14C3 Cơ khí 1 1 B002
CO13A Cơ khí 1 1 B003
CN13 Công nghệ thông tin 1 1 B004
CN15C Công nghệ thông tin 1 1 B005
CN16A Công nghệ thông tin 1 1 B006
KM13 Công nghệ thông tin 1 1 B007
KM16 Công nghệ thông tin 1 1 B103
XM13 Công trình giao thông 1 1 B104
DC13 Điện – ĐTVT 1 1 B105
DT13 Điện – ĐTVT 1 1 B106
DV13 Điện – ĐTVT 1 1 B107
Danh sách các phòng học được bố trí để sinh hoạt đầy đủ sinh viên tải về và xem tại đây.
Nội dung được đề xuất sinh hoạt, sinh viên tải về và xem tại đây.
2017-09-28T16:27:09+00:00 08/09/17|Thông báo|

Leave A Comment