Bạn đang tại:---(Cập nhật mới ngày 20-5-2018) Bố trí sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập Chiều thứ Hai (ngày 21-5-2018)

(Cập nhật mới ngày 20-5-2018) Bố trí sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập Chiều thứ Hai (ngày 21-5-2018)

BỐ TRÍ PHÒNG SINH HOẠT

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VÀ CỐ VẤN HỌC TẬP

Ngày 21 tháng 5 năm 2018 – Thứ Hai

1. Thời gian sinh hoạt:

– Buổi chiều.

– Ca 1 từ 12g45 đến 14g45.

– Ca 2 tứ 15g00 đến 17g00.

2. Địa điểm sinh hoạt: 

– CS1: cơ sở chính, quận Bình Thạnh.

– CS2: khu nội trú, quận 2.

– CS3: cơ sở 3, quận 12.

Lịch bố trí các phòng học để tham gia sinh hoạt, sinh viên tải và xem tại đây.

Nội dung đề xuất hướng dẫn sinh hoạt, sinh viên tải và xem tại đây.

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên trân trọng thông báo ! 

2018-06-20T15:10:44+00:00 19/05/18|Thông báo|

Leave A Comment