Bạn đang tại:---Bố trí sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập chiều ngày 12-12-2017 (thứ Ba)

Bố trí sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập chiều ngày 12-12-2017 (thứ Ba)

BỐ TRÍ PHÒNG SINH HOẠT 
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VÀ CỐ VẤN HỌC TẬP
Ngày 12 tháng 12 năm 2017 – Thứ Ba
1. Thời gian sinh hoạt: 2. Địa điểm sinh hoạt:
– Buổi chiều – CS1: cơ sở chính, quận Bình Thạnh
– Ca 1 từ 12g45 đến 14g45 – CS2: khu nội trú, quận 2
– Ca 2 từ 15g00 đến 17g00 – CS3: cơ sở 3, quận 12
Tên lớp Khoa Địa điểm học Xếp vào phòng Ca
CK15C Cơ khí CS1 B001 1
CN13 Công nghệ thông tin CS1 B002 1
CN14B Công nghệ thông tin CS1 B003 1
CN17A Công nghệ thông tin CS1 B004 1
KM13 Công nghệ thông tin CS1 B005 1
KM14B Công nghệ thông tin CS1 B006 1
CH13 Công trình giao thông CS1 B007 1
DB13 Công trình giao thông CS1 B103 1

Sinh viên tải và xem chi tiết danh sách phòng bố trí tại đây.

2018-01-04T14:50:05+00:00 07/12/17|Thông báo|

Leave A Comment