Mới cập nhật

Thông báo v/v bố trí sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập ngày 28_02_2017

Thông báo v/v bố trí sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập ngày 28_02_2017

Thông báo tổ chức đánh giá kết quả rèn l...
Thông báo tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2016_2017

Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2016_2017

21/02/2017 16:17

Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí ...
Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh tổ chức đối thoại với người học năm học 2016_2017

Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh tổ chức đối thoại với người học năm học 2016-2017

22/12/2016 18:11

Kết quả bình chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp ...
Kết quả bình chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường năm học 2015_2016

V/v Công bố kết quả bình chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2015-2016

19/12/2016 23:12

Quyết định cấp trợ cấp xã hội cho sinh viên và bổ sung sinh viên được miễn học phí

Quyết định cấp trợ cấp xã hội cho sinh viên và bổ sung sinh viên được miễn học phí

Tổ chức cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp lần...
Tổ chức cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp lần 5 năm 2017 "STARTUP WHEEL 2017"

Tổ chức cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp lần 5 năm 2017 "STARTUP WHEEL 2017"

27/03/2017 11:07

Chương trình học bổng toàn phần đại học ...
Chương trình học bổng toàn phần đại học Panasonic 2017

Chương trình học bổng toàn phần đại học Panasonic 2017

24/03/2017 08:57

Quyết định cấp trợ cấp xã hội cho sinh v...
Quyết định cấp trợ cấp xã hội cho sinh viên

Quyết định cấp trợ cấp xã hội cho sinh viên

16/03/2017 10:25

Cấp bổ sung học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2015_2016 cho sinh viên hệ liên thông

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2015-2016 cho sinh viên hệ liên thông

Kết quả bình chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp ...
Kết quả bình chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường năm học 2015_2016

V/v Công bố kết quả bình chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2015-2016

19/12/2016 23:12

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học...
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2015_2016 cho sinh viên hệ liên thông

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2015-2016 cho sinh viên hệ liên thông

01/12/2016 08:25

Quyết định cấp bổ sung học bổng khuyến k...
Quyết định cấp bổ sung học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2015_2016

Quyết định cấp bổ sung học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2015-2016 cho sinh viên

17/11/2016 10:00

Quyết định V/v Kỷ luật sinh viên

Quyết định của Nhà trường về việc kỷ luật sinh viên Bùi Trung Hậu

Quyết định kỷ luật sinh viên
Quyết định kỷ luật sinh viên

Kỷ luật sinh viên vì vi phạm nhờ người khác thi hộ

29/07/2015 15:58

Quyết định trừ điểm rèn luyện sinh viên ...
Quyết định trừ điểm rèn luyện sinh viên học kỳ I năm học 2014_2015

Quyết định trừ điểm rèn luyện sinh viên học kỳ I năm học 2014_2015

16/06/2015 15:29

Quyết định số 574/QĐ-CTSV 2014 về việc k...
Quyết định số 574/QĐ-CTSV 2014 về việc kỷ luật sinh viên

Kỷ luật sinh viên Trần Văn Nguyên (MSSV: 11L1130123) lớp CO11LT2 thuộc Khoa Cơ khí

17/03/2015 16:08

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ_TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách

Những quy định mới liên quan đến chuẩn đ...
Những quy định mới liên quan đến chuẩn đầu ra về Công nghệ Thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Những quy định mới liên quan đến chuẩn đầu ra về Công nghệ Thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo

23/02/2017 15:18

Thông báo Yêu cầu người học báo cáo thực...
Thông báo Yêu cầu người học báo cáo thực hiện Quy chế quản lý sinh viên ngoại trú từ NH 2016_2017

Thông báo Yêu cầu người học báo cáo thực hiện Quy chế quản lý sinh viên ngoại trú từ năm học 2016-2017

23/11/2016 10:58

Hướng dẫn thủ tục để xét miễn, giảm học ...
Hướng dẫn thủ tục để xét miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy năm học 2016_2017

Thông báo về việc Hướng dẫn thủ tục để xét miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy năm học 2016-2017

05/09/2016 14:40


x

Fanpage Facebook

Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến