Mới cập nhật

Thông báo tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2016_2017

Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2016_2017

Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí ...
Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh tổ chức đối thoại với người học năm học 2016_2017

Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh tổ chức đối thoại với người học năm học 2016-2017

22/12/2016 18:11

Kết quả bình chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp ...
Kết quả bình chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường năm học 2015_2016

V/v Công bố kết quả bình chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2015-2016

19/12/2016 23:12

Thông báo đăng ký tham gia chiến dịch Xu...
Thông báo đăng ký tham gia chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ XIII năm 2017

V/v đăng ký tham gia chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ XIII năm 2017

19/12/2016 15:04

Thông báo tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2016_2017

Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2016_2017

Thông báo tổ chức và tham gia sinh hoạt ...
Thông báo tổ chức và tham gia sinh hoạt công dân_sinh viên giữa khóa năm học 2016_2017

Thông báo tổ chức và tham gia sinh hoạt công dân_sinh viên giữa khóa năm học 2016_2017

17/02/2017 11:32

Thông báo xử lý SV vi phạm một số quy đị...
Thông báo xử lý SV vi phạm một số quy định khi tham gia sinh hoạt công dân và báo cáo tạm trú

Thông báo xử lý SV vi phạm một số quy định khi tham gia sinh hoạt công dân và báo cáo tạm trú

13/02/2017 15:42

Kết quả báo cáo thực hiện Quy chế quản l...
Kết quả báo cáo thực hiện Quy chế quản lý sinh viên ngoại trú của sinh viên (Dự thảo lần 2)

Kết quả báo cáo thực hiện Quy chế quản lý sinh viên ngoại trú của sinh viên (Dự thảo lần 1)

14/01/2017 17:26

Kết quả bình chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường năm học 2015_2016

V/v Công bố kết quả bình chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2015-2016

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học...
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2015_2016 cho sinh viên hệ liên thông

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2015-2016 cho sinh viên hệ liên thông

01/12/2016 08:25

Quyết định cấp bổ sung học bổng khuyến k...
Quyết định cấp bổ sung học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2015_2016

Quyết định cấp bổ sung học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2015-2016 cho sinh viên

17/11/2016 10:00

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến k...
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2015_2016 cho sinh viên

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2015_2016 cho sinh viên

07/09/2016 10:37

Quyết định V/v Kỷ luật sinh viên

Quyết định của Nhà trường về việc kỷ luật sinh viên Bùi Trung Hậu

Quyết định kỷ luật sinh viên
Quyết định kỷ luật sinh viên

Kỷ luật sinh viên vì vi phạm nhờ người khác thi hộ

29/07/2015 15:58

Quyết định trừ điểm rèn luyện sinh viên ...
Quyết định trừ điểm rèn luyện sinh viên học kỳ I năm học 2014_2015

Quyết định trừ điểm rèn luyện sinh viên học kỳ I năm học 2014_2015

16/06/2015 15:29

Quyết định số 574/QĐ-CTSV 2014 về việc k...
Quyết định số 574/QĐ-CTSV 2014 về việc kỷ luật sinh viên

Kỷ luật sinh viên Trần Văn Nguyên (MSSV: 11L1130123) lớp CO11LT2 thuộc Khoa Cơ khí

17/03/2015 16:08

Thông báo Yêu cầu người học báo cáo thực hiện Quy chế quản lý sinh viên ngoại trú từ NH 2016_2017

Thông báo Yêu cầu người học báo cáo thực hiện Quy chế quản lý sinh viên ngoại trú từ năm học 2016-2017

Quy chế công tác sinh viên đối với chươn...
Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học chính quy năm 2016

Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học chính quy năm 2016

21/04/2016 10:10

Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của s...
Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học hệ chính quy từ năm học 2015_2016

QUY CHẾ Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 1315/QĐ-ĐHGTVT ngày 30/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh)

04/01/2016 10:19

Hướng dẫn thủ tục xét miễn, giảm học phí...
Hướng dẫn thủ tục xét miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy năm học 2015_2016

Hướng dẫn thủ tục xét miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy năm học 2015_2016

10/09/2015 16:04


x

Fanpage Facebook

Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến