Mới cập nhật

Nhà trường nhận chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục trong lễ kỷ niệm 29 năm thành lập Trường

Nhà trường nhận chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục trong lễ kỷ niệm 29 năm thành lập Trường

Bố trí sinh hoạt với Giáo viên chủ nhiêm...
Bố trí sinh hoạt với Giáo viên chủ nhiêm, Cố vấn học tập ngày 22 tháng 5 năm 2017

Bố trí sinh hoạt với Giáo viên chủ nhiêm, Cố vấn học tập ngày 22 tháng 5 năm 2017

18/05/2017 16:00

Hội Sinh viên Trường tổ chức Hội nghị ki...
Hội Sinh viên Trường tổ chức Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành nhiệm kỳ VI (2015_2018)

Hội Sinh viên Trường tổ chức Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành nhiệm kỳ VI (2015_2018)

07/04/2017 13:51

Kết quả điểm danh, đánh giá thu hoạch sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa và cuối khóa 2016_2017

Kết quả điểm danh chính thức, đánh giá thu hoạch sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa và cuối khóa năm học 2016_2017

Bố trí sinh hoạt với Giáo viên chủ nhiêm...
Bố trí sinh hoạt với Giáo viên chủ nhiêm, Cố vấn học tập ngày 22 tháng 5 năm 2017

Bố trí sinh hoạt với Giáo viên chủ nhiêm, Cố vấn học tập ngày 22 tháng 5 năm 2017

18/05/2017 16:00

Danh sách sinh viên được đề nghị xóa tên...
Danh sách sinh viên được đề nghị xóa tên khoa Công nghệ Thông tin

Danh sách sinh viên được đề nghị xóa tên khoa Công nghệ Thông tin

18/05/2017 11:44

Quyết định bổ sung sinh viên được miễn h...
Quyết định bổ sung sinh viên được miễn học phí và trợ cấp xã hội cho sinh viên (tiếp)

Quyết định bổ sung sinh viên được miễn học phí và trợ cấp xã hội cho sinh viên (tiếp)

18/05/2017 11:37

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2015_2016 (đợt cuối)

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2015_2016 (đợt cuối)

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học...
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2015_2016 (tiếp)

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2015_2016 (tiếp)

26/04/2017 14:32

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học...
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2015_2016

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2015_2016

05/04/2017 13:38

Cấp bổ sung học bổng khuyến khích học tậ...
Cấp bổ sung học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2015_2016 cho sinh viên hệ liên thông

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2015-2016 cho sinh viên hệ liên thông

14/03/2017 16:25

Quyết định V/v Kỷ luật sinh viên

Quyết định của Nhà trường về việc kỷ luật sinh viên Bùi Trung Hậu

Quyết định kỷ luật sinh viên
Quyết định kỷ luật sinh viên

Kỷ luật sinh viên vì vi phạm nhờ người khác thi hộ

29/07/2015 15:58

Quyết định trừ điểm rèn luyện sinh viên ...
Quyết định trừ điểm rèn luyện sinh viên học kỳ I năm học 2014_2015

Quyết định trừ điểm rèn luyện sinh viên học kỳ I năm học 2014_2015

16/06/2015 15:29

Quyết định số 574/QĐ-CTSV 2014 về việc k...
Quyết định số 574/QĐ-CTSV 2014 về việc kỷ luật sinh viên

Kỷ luật sinh viên Trần Văn Nguyên (MSSV: 11L1130123) lớp CO11LT2 thuộc Khoa Cơ khí

17/03/2015 16:08

Ban hành Quy tắc ứng xử của người học trong Nhà trường

Ban hành Quy tắc ứng xử của người học trong Nhà trường

Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh ...
Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy từ học kỳ 2 năm học 2016_2017

Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy từ học kỳ 2 năm học 2016_2017

16/05/2017 09:56

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Q...
Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ_TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách

22/03/2017 14:01

Những quy định mới liên quan đến chuẩn đ...
Những quy định mới liên quan đến chuẩn đầu ra về Công nghệ Thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Những quy định mới liên quan đến chuẩn đầu ra về Công nghệ Thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo

23/02/2017 15:18


x

Fanpage Facebook

Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến