Mới cập nhật

Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Tập huấn Nghiên cứu khoa học trong sinh ...
Tập huấn Nghiên cứu khoa học trong sinh viên, giảng viên trẻ đợt 1 năm học 2017_2018

Tập huấn Nghiên cứu khoa học trong sinh viên, giảng viên trẻ đợt 1 năm học 2017_2018

18/09/2017 10:56

Cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trườ...
Cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường phấn khởi dự Lễ khai giảng năm học 2017_2018

Cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM phấn khởi dự Lễ khai giảng năm học 2017-2018

16/09/2017 15:55

Thông báo Tuyển chọn Cộng tác viên Văn p...
Thông báo Tuyển chọn Cộng tác viên Văn phòng Đoàn Thanh niên_Hội sinh viên Trường năm 2017

V/v Tuyển chọn Cộng tác viên Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh năm 2017

12/09/2017 09:38

Bố trí sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập sáng thứ Ba, ngày 19_9_2017

Bố trí sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập sáng thứ Ba, ngày 19_9_2017

Yêu cầu người học cung cấp thông tin cá ...
Yêu cầu người học cung cấp thông tin cá nhân thực hiện công tác quản lý trong quá trình đào tạo

Thông báo Yêu cầu người học cung cấp thông tin cá nhân thực hiện công tác quản lý trong quá trình đào tạo trong năm học 2017-2018

11/09/2017 11:36

Thông báo Tổ chức đánh giá kết quả rèn l...
Thông báo Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2016_2017

Thông báo Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2016_2017

08/09/2017 14:53

Lịch học tập nội dung 1 và 4 “Sinh hoạt ...
Lịch học tập nội dung 1 và 4 “Sinh hoạt công dân_sinh viên” Đầu khóa năm học 2017_2018

Lịch học tập và tham gia sinh hoạt nội dung 1 và 4 “Sinh hoạt công dân - sinh viên” Đầu khóa năm học 2017-2018

06/09/2017 09:07

Quyết định công nhận bổ sung Danh hiệu sinh viên năm học 2015_2016

Quyết định công nhận bổ sung Danh hiệu sinh viên năm học 2015_2016

Quyết định công nhận Danh hiệu sinh viên...
Quyết định công nhận Danh hiệu sinh viên năm học 2015_2016

Quyết định công nhận Danh hiệu sinh viên năm học 2015_2016

29/06/2017 10:45

Quyết định cấp Trợ cấp xã hội và Học bổn...
Quyết định cấp Trợ cấp xã hội và Học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên

Quyết định cấp Trợ cấp xã hội và Học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên

19/06/2017 10:50

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học...
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2015_2016 (đợt cuối)

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2015_2016 (đợt cuối)

08/05/2017 09:45

Quyết định V/v Kỷ luật sinh viên

Quyết định của Nhà trường về việc kỷ luật sinh viên Bùi Trung Hậu

Quyết định kỷ luật sinh viên
Quyết định kỷ luật sinh viên

Kỷ luật sinh viên vì vi phạm nhờ người khác thi hộ

29/07/2015 15:58

Quyết định trừ điểm rèn luyện sinh viên ...
Quyết định trừ điểm rèn luyện sinh viên học kỳ I năm học 2014_2015

Quyết định trừ điểm rèn luyện sinh viên học kỳ I năm học 2014_2015

16/06/2015 15:29

Quyết định số 574/QĐ-CTSV 2014 về việc k...
Quyết định số 574/QĐ-CTSV 2014 về việc kỷ luật sinh viên

Kỷ luật sinh viên Trần Văn Nguyên (MSSV: 11L1130123) lớp CO11LT2 thuộc Khoa Cơ khí

17/03/2015 16:08

Quy định phối hợp thông tin giữa Nhà trường, Người học và Gia đình trong quá trình đào tạo

Quy định phối hợp thông tin giữa Nhà trường, Người học và Gia đình trong quá trình đào tạo

Quy chế Công tác sinh viên đối với chươn...
Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy từ năm học 2017_2018

Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy từ năm học 2017_2018

25/08/2017 13:42

Ban hành Quy tắc ứng xử của người học tr...
Ban hành Quy tắc ứng xử của người học trong Nhà trường

Ban hành Quy tắc ứng xử của người học trong Nhà trường

16/05/2017 14:45

Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh ...
Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy từ học kỳ 2 năm học 2016_2017

Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy từ học kỳ 2 năm học 2016_2017

16/05/2017 09:56


x

Fanpage Facebook

Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến